Jablonecká bižuterie

Ryze Česká tzv. „Jablonecká bižuterie“ je známá díky své originalitě, kvalitě a výrobě z bezniklových materiálů, díky čemuž ji mohou nosit i ženy s lehkou alergií na obyčejnou bižuterii.

Technologie výrobků zaručuje odolnost proti agresivním prvkům obsažených v potu, čímž zajišťuje barevnou stálost a chemickou odolnost.

Její kvalita je jeden z mnoha důvodů, proč neustále roste zájem o tyto výrobky.

Mačkané perle – korálky

Mačkané perle se zhotovují lisováním z křišťálových a barevných skleněných tyčí nebo tyčinek, pomocí forem. Proces mačkání probíhá z nahřátých hutních polotovarů v mačkárnách nebo u lampářského stolu. Od bižuterních kamenů se liší pouze tím, že je lze díky dírce navlékat.

Kameny – štras

Bižuterní kameny jsou drobné skleněné díly, které tvarem a barvou imitují drahé kameny a polodrahokamy. Vyrábějí se z křišťálových, barevných, částečně nebo plně zakalených, různě zabarvených kompozičních skel.

Zpočátku se ručně vybrušovaly na pískovcových brusech, poté se brousily z výmačků do hliněných formiček. Strojní mačkání se začalo používat od 60. let 20. století. K leštění bižuterních kamenů se používaly brusné kotouče z topolového dřeva a cínu.

Galvanizace

Galvanizace znamená trvalé pokrývání kovových předmětů vrstvami jiných kovů za pomocí elektrického proudu. Důvodem je, aby předměty měly luxusnější, drahocennější vzhled nebo aby se předměty staly odolnější a trvanlivější.

Předmět, který se má pokovit se spojí s minusovým pólem a ponoří se do příslušné lázně, což je roztok sloučeniny kovu, kterým se předmět pokrývá. Do tohoto roztoku je zavedena destička s kladným pólem. Elektrickým proudem se uvolňují ionty z roztoku a ty se rovnoměrně usazují na předmětu.

Aby se předmět správně pokovil, je potřeba ho řádně připravit. Tyto přípravy se skládají z mechanické a chemické části. V té mechanické části se předmět zbavuje nečistoty buď kartáčováním, nebo otíráním pískem v bubnech. Dále se brousí dřevěnými kotouči a nakonec se leští vídeňským vápnem. Chemická část spočívá v dokonalém očištění od zoxidovaných povrchů pomocí kyselin a také k důkladnému odmaštění kovového výrobku.

Ještě před odstraněním mastnoty se předmět často naváže na drátky, aby již nedocházelo ke kontaktu s kůží. Tyto celé dráty se poté přímo ponoří do lázně, kde započne proces galvanizace.

Pro ještě delší zachování barevné stálosti se kovový díl šperku lakuje.

PRAKTICKÉ INFROMACE A ÚDRŽBA

Na bižuterii velmi nepříznivě působí nejrůznější parfémy, líčidla a laky na vlasy, tedy obečně kosmetika, kterou chcete zkrášlit svoji osobnost. Chemické látky, které jsou v nich obsažené mohou narušit a v horším případě i poškodit povrchovou úpravu bižuterie. Používáním těchto prostředků zkracuje životnost bižuterie. Zkrášlit se bižuterií je vhodné až po dokončení všech kosmetických úprav.

Bižuterie nepatří do vody, je proto žádoucí ji před koupelí odložit. A to nejen doma ve vaně, ale i v bazénu nebo u moře. Chlór, sůl i vonné koupelové oleje bižuterii znehodnocují.

Někteří výrobci zásadně nedoporučují své šperky s kamínky mýt vodou – hrozí jejich vypadnutí vlivem vniknutí vody pod kamínek a tím k narušení struktury lepidla, které kamínek ve šperku drží.